วรรณกรรม การเมือง และประวัติศาสตร์ ในงานจิตรกรรมร่วมสมัย

Yuval Noah Harari เคยสรุปเอาไว้ว่า “เรื่องเล่า” คือปัจจ […]

กระบวนการสื่อความหมายในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย

กระบวนการสื่อความหมายในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสม […]

พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชุด ‘นัยวัตถุ’

พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชุ […]