Monthly Archives: ตุลาคม 2022

การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความ […]

การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านอีสาน

การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้า […]