Monthly Archives: เมษายน 2022

แนวทางการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติโดยใช้เพลงเป็นสื่อ

    เพลงมีความเกี่ยวข้องกับวิถีการดําเนินชีวิตมนุษย์ในห […]

การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ

    คุณสมบัติประการหนึ่งของการเป็นผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่ […]

ละครแห่งชีวิต: ข้อคิดต่อชีวิตที่มีแต่ความไม่แน่นอน และจิตใจซับซ้อนของมนุษย์

    ละครแห่งชีวิต เป็นบทประพันธ์ของหม่อมเจ้าอากาศด าเกิ […]