Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2022

การขนส่งสินค้าทางราง : โอกาสและทางเลือกใหม่ของการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-จีน

รูปแบบการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ […]

“กลุ่มป่าแก่งกระจาน” มรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย

“กลุ่มป่าแก่งกระจาน” มรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย  

ตักบาตรข้าวเหนียวเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

ตักบาตรข้าวเหนียวเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก   & […]

ทักษะการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)

ทักษะการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ภายใต้วิถีชีวิตแบบ […]

เพราะเหตุใด ? คนรุ่นใหม่จึงสนใจเปิดรับเนื้อหาความบันเทิงจากต่างชาติมากกว่าของคนไทย

          จากประเด็นทางสังคมที่มีการตั้งคำถามว่า  “เพรา […]

เครื่องมือการวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

บทคัดย่อ           การวัดและประเมินผลถือเป็นองค์ประกอบส […]