การศึกษาภาพสะท้อนการสอนจริยธรรม จากเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม

 การศึกษาภาพสะท้อนการสอนจริยธรรม จากวรรณคดีเรื่องขุนช้า […]

กลวิธีพิชิตข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย..ในการทดสอบระดับชาติ O-NET

 กลวิธีพิชิตข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย..ในการทดสอบระดับชาต […]

การสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

บทนำ สังคมไทยในอนาคตจะเป็นสังคมฐานความรู้ ที่การเรียนรู […]