แนวทางการพัฒนาแบบประเมินความเหนื่อยหน่ายในการเรียน

แนวทางการพัฒนาแบบประเมินความเหนื่อยหน่ายในการเรียน     […]

ทฤษฎีบุคลิกภาพแนวคิดกลุ่มฟรอยด์ใหม่ : อัลเฟรด แอดเลอร์

ทฤษฎีบุคลิกภาพแนวคิดกลุ่มฟรอยด์ใหม่ : อัลเฟรด  แอดเลอร์ […]

การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวกับการเกิดความคิดเชิงบวกในกลุ่มวัยรุ่น

การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวกับการเกิดความคิดเชิงบวกในกลุ […]

ความยืดหยุ่นได้ทางด้านจิตใจ (Resilience) กับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ความยืดหยุ่นได้ทางด้านจิตใจ  (Resilience) กับสถานการณ์โ […]