การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดสมุนไพร ตอนที่ 2 ฤทธิ์ต้านเบาหวาน (Antidiabetic)

เบาหวาน เป็นชื่อของกลุ่มอาการจากความผิดปกติที่ร่างกายไม […]

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดสมุนไพร ตอนที่ 1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)

ในการเคลมสรรพคุณการออกฤทธิ์ของสมุนไพรแต่ละชนิด จะต้องผ่ […]