การเดินทางด้วยความคิดสร้างสรรค์และความคาดหวังจากเมืองแห่งนวัตกรรมเมืองเพิร์ท (Perth) ประเทศออสเตรเลีย

จากการเดินทางของคณะนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเ […]