Responsive Web Design การออกแบบเว็บไซต์ให้แสดงผลได้ทุก ๆ อุปกรณ์

ในอดีตการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) นั้นจะมุ่งออกแบบให้รองรับการแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) หรือโน้ตบุ๊ค (Notebook) เท่านั้น เพราะในยุคเริ่มแรกมีเพียงอุปกรณ์เหล่านี้ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น เริ่มมีอุปกรณ์รูปแบบอื่นที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เมื่อทำการเปิดเว็บไซต์ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งมีขนาดหน้าจอที่แคบกว่าจอคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คอยู่แล้ว จึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะต้องคอยเลื่อนซ้าย-ขวา หรือซูมหน้าจอเข้า-ออก โดยในช่วงแรกผู้พัฒนาแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาเว็บไซต์แยกเป็น 2 URL คือ สำหรับ Desktop Version และ สำหรับ Mobile Version ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าของเว็บไซต์ในการพัฒนาและต้องคอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่ามีการอัพเดตข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่  จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่ที่พัฒนาเพียงครั้งเดียว (1 URL) แต่รองรับการแสดงผลได้ทุก ๆ อุปกรณ์ เรียกว่า “Responsive Web Design”

อ่านต่อ