Single View Blog 2
ผศ.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ

บทความ

แรงจากสนามแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำรูปตัวยูที่มีกระแสไฟไหลผ่าน
แรงจากสนามแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำรูปตัวยูที่มีกระแสไฟไหลผ่าน
กระบวนการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง (Sputtering)
กระบวนการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง (Sputtering)
ต้นกระบองเพชรช่วยดูดซับรังสียูวี (UV) จากจอคอมพิวเตอร์ได้จริงหรือไม่
ต้นกระบองเพชรช่วยดูดซับรังสียูวี (UV) จากจอคอมพิวเตอร์ได้จริงหรือไม่
สภาวะรูโหว่โอโซนเกี่ยวข้องกับสภาวะโลกร้อนจริงหรือไม่
สภาวะรูโหว่โอโซนเกี่ยวข้องกับสภาวะโลกร้อนจริงหรือไม่