Nothing Uncovered (2024) ปมร้อนซ่อนเงื่อน เมื่อนักข่าวสายอาชญากรรม ชีวิตพลิกผันตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม การต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเกิดขึ้น!!

Nothing Uncovered (2024) ปมร้อนซ่อนเงื่อน เมื่อนักข่าวสายอาชญากรรม ชีวิตพลิกผันตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม การต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเกิดขึ้น!!