Learning by Doing | ฝึกการ Coding ด้วย Scratch Project 1

สำหรับตัวอย่างนี้จะเป็นโปรเจค Cat Walking เพื่อฝึกการใช้งานโปรแกรม Scratch และฝึกการใส่คำสั่งในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละครกับคีย์บอร์ด เพื่อจะเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้กับโปรเจคต่างๆ ได้ในอนาคต การทำงานของโปรเจคนี้จะควบคุมการเดินของแมวได้โดยการคลิกปุ่มลูกศรซ้าย ขวาที่คีย์บอร์ด และการกระโดดด้วยปุ่มเว้นวรรค (Spacebar) โดยถ้าหากบังคับแมวสัมผัสโดนกล่องนมจะให้แมวแสดงข้อความ Wow!! และเมื่อแมวกระโดดจะให้มีเสียงแมวร้อง คลิกเพื่อศึกษาขั้นตอนการทำโดยละเอียด