Inkscape Tutorial ตอนที่ 2

หลังจากได้รู้จักกับโปรแกรม Inkscape รวมถึงทดลองติดตั้งไปแล้วใน Inkscape Tutorial ตอนที่ 1 สำหรับเนื้อหาในบทนี้ก็จะเข้าสู่พื้นฐานการวาดภาพแบบเวคเตอร์ ซึ่งที่นิยมวาดและสร้างได้อย่างรวดเร็วก็คือการสร้างด้วย Shape เรามาเรียนรู้เทคนิคการวาดกัน

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ : https://medium.com/@pitakpong.ko/inkscape-tutorial-ตอนที่-2-9e8a7c8bd019