Human Face Project

Human Face Project เป็นการนำหลักการของ Generative Adversarial Networks (GANs) ในการสร้างรูปใบหน้าคนขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่ใบหน้าของคนจริงๆ แต่เป็นใบหน้าที่ทำการผสมผสานโครงหน้าของคนนั้นคนนี้ผสมๆ เข้าด้วยกันด้วยการเขียนโปรแกรมให้ทำการ generate รูปออก แล้วถ้ายังไม่ ชอบ เราก็ยังสามารถกหนดค่า หรือ ใส่รูปโครงใบภาพคนอื่นๆ เข้าไปได้อีก เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลใบหน้าใหม่ของมาตามที่ เราต้องการ ตามที่เราเห็นว่า สวยและหล่อ ดังใจเรา 

GANs เป็นสิ่งที่ประยุกต์ใช้จากหลักการของทั้ง Supervise Learning และ Unsupervised Learning ใน Machine Learning โดย Generative Model จะเป็น Deep model ที่ใช้ในการสร้างภาพ โดยต้องทำการ input ข้อมูลจาก Latent code ซึ่งเป็นโค้ดตัวเลขที่เราสามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ 0–1 โดยตัวเลขเหล่านี้ที่เมื่อผ่าน Generative Model มันจะเอาโค้ดตัวเลขจาก Latent code มาทำการสร้างภาพขึ้นมาให้เรา โดยไม่ต้องมีข้อมูลกำกับว่ารูปภาพเหล่านี้คือรูปภาพอะไร ดังนั้น อยากรู้แล้วใช่ไหมว่า ไอ้เจ้าโปรแกรมที่ใช้หลักการของ GANs นี้ เขาทำกันอย่างไรกัน มาติดตามกระบวนการทำโปรเจคครั้งนี้ของทีม CV 6 ของเราเลยค่ะ  https://kungdussadee.medium.com/?p=c7c6388a0c4c