Gummy jelly

กัมมี่เยลลี่จัดเป็นผลิตภ้ณฑ์ประเภทลูกกวาด ที่ได้จากการนําสารที่ทําให้เกิดเจล (Gelling agent) ผสมกับน้ำตาล กลูโคสไซรัป และกรดซิตริก ในอัตราส่วนที่เหมาะสม อาจผสมส่วนผสมอื่น เช่น ผัก ผลไม้ สมุนไพร แต่งสี กลิ่น รส ผสมให้เข้ากัน และให้ความร้อนจนมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นที่เหมาะสม ทิ้งไว้ให้เย็น หรือหยอดใส่พิมพ์ เยลลี่จะแข็งตัวและมีลักษณะเป็นเจล กัมมี่เยลลีที่มีคุณภาพดีควรมีลักษณะเนื้อสัมผัสทีเนียนอ่อนนุ่ม ใสเป็นประกาย มีสีสวยน่ารับประทาน มีความคงตัวดี เมื่อแกะออกจากพิมพ์จะมีความคงตัวไม่ไหลไปมา สามารถตัดได้ด้วยมีดหรือช้อนได้ โดยไม่เหนียวติดมีดหรือช้อน รอยตัดต้องเรียบคมและไม่เปลี่ยนรูป อาจคลุกด้วยน้ำตาลหรือแป้งบริโภคได้…
 
 
กัมมี่เยลลี่จัดเป็นผลิตภ้ณฑ์ประเภทลูกกวาด ที่ได้จากการนําสารที่ทําให้เกิดเจล (Gelling agent) ผสมกับน้ำตาล กลูโคสไซรัป และกรดซิตริก ในอัตราส่วนที่เหมาะสม อาจผสมส่วนผสมอื่น เช่น ผัก ผลไม้ สมุนไพร แต่งสี กลิ่น รส ผสมให้เข้ากัน และให้ความร้อนจนมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นที่เหมาะสม ทิ้งไว้ให้เย็น หรือหยอดใส่พิมพ์ เยลลี่จะแข็งตัวและมีลักษณะเป็นเจล กัมมี่เยลลีที่มีคุณภาพดีควรมีลักษณะเนื้อสัมผัสทีเนียนอ่อนนุ่ม ใสเป็นประกาย มีสีสวยน่ารับประทาน มีความคงตัวดี เมื่อแกะออกจากพิมพ์จะมีความคงตัวไม่ไหลไปมา สามารถตัดได้ด้วยมีดหรือช้อนได้ โดยไม่เหนียวติดมีดหรือช้อน รอยตัดต้องเรียบคมและไม่เปลี่ยนรูป อาจคลุกด้วยน้ำตาลหรือแป้งบริโภคได้…
 
กัมมี่เยลลี่จัดเป็นผลิตภ้ณฑ์ประเภทลูกกวาด ที่ได้จากการนําสารที่ทําให้เกิดเจล (Gelling agent) ผสมกับน้ำตาล กลูโคสไซรัป และกรดซิตริก ในอัตราส่วนที่เหมาะสม อาจผสมส่วนผสมอื่น เช่น ผัก ผลไม้ สมุนไพร แต่งสี กลิ่น รส ผสมให้เข้ากัน และให้ความร้อนจนมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นที่เหมาะสม ทิ้งไว้ให้เย็น หรือหยอดใส่พิมพ์ เยลลี่จะแข็งตัวและมีลักษณะเป็นเจล กัมมี่เยลลีที่มีคุณภาพดีควรมีลักษณะเนื้อสัมผัสทีเนียนอ่อนนุ่ม ใสเป็นประกาย มีสีสวยน่ารับประทาน มีความคงตัวดี เมื่อแกะออกจากพิมพ์จะมีความคงตัวไม่ไหลไปมา สามารถตัดได้ด้วยมีดหรือช้อนได้ โดยไม่เหนียวติดมีดหรือช้อน รอยตัดต้องเรียบคมและไม่เปลี่ยนรูป อาจคลุกด้วยน้ำตาลหรือแป้งบริโภคได้

อ่านต่อ …