UX UI Design | Color for UI Design EP.3

สำหรับเนื้อหาในบทความนี้จะเป็นการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกใช้สีต่างๆ ให้ออกมาลงตัวโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นอกเหนือจากการนำไปออกแบบหน้าตาของ Application และยังสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่การเลือกสีในการแต่งกาย การเลือกสีในการทำงานกราฟิค หรือทำสื่อการสอนต่าง  ซึ่งในบทความนี้จะนำมาแนะนำ 4 เทคนิคด้วยกัน อ่านต่อ