UX UI Design | Color for UI Design EP.2

ในเนื้อหาก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เรื่องของสีแท้ หรือสีธรรมชาติ (HUE) ไปบ้างแล้วว่าสีสีแท้หรือสีธรรมชาติ (HUE) คือสีที่ยังไม่มีการแต่งเติมในวงล้อสี Color Wheel มีค่าตั้งแต่ 0 – 360 แทนองศาของสีที่อยู่บนวงล้อสี ทำให้มีสีไว้สำหรับใช้งานเพียงแค่ 359 สี (0 และ 360 คือสีแดงเหมือนกัน) ซึ่ง Shades Tints และ Tones จะเข้ามาช่วยทำให้สามารถสร้างสีเอาไว้สำหรับใช้งานได้อีกมากมาย อ่านต่อ