การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยความไว้วางใจเพื่อสร้างคุณค่าสำหรับลุกค้าและซัพพลายเอ่อร์อย่างยั่งยืน TCI1

https://drive.google.com/file/d/1HCYRQBeCCqAGONPFc9pvmW […]

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ-จัดหา กรณีศึกษา บริษัท ซื่อตรงคอนสตรั๊คชั่น จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ-จัดหา กรณีศึกษา บริษัท […]

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีบาร์โค๊ด กรณีศึกษา เพกาซัส โกลบอลเอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด หน้า PSCI- 349

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีบาร์โค๊ด […]

แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพการบริการภายในตลาดสด วารสารมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร์ TCI2

แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพการบริการภายในตลาดสด Service […]