“การดูแลพู่กันอย่างเชี่ยวชาญ: วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษาพู่กันสีอะคริลิค”

หัวข้อเรื่อง “การดูแลพู่กันอย่างเชี่ยวชาญ: วิธีทำความสะ […]

จิตรกรรมไทยสำคัญอย่างไร ? ความหมาย และความสำคัญของจิตรกรรมไทย ชวนมาดูงานศิลปะในนิทรรศการจิตรกรรมนี้ค่ะ นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 44 The 44th Bualuang Painting Exhibition 2023

จิตรกรรมไทยสำคัญอย่างไร ?  ก่อนเราจะไปทราบถึงความหมาย แ […]

เคลือบสีอะคริลิค How to Get Acrylic Coating การเคลือบสีอะคริลิค มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์

เคลือบสีอะคริลิค How to Get Acrylic Coating การเคลือบสี […]

เคลือบสีน้ำมันแบบชั่วคราวคืออะไร?  How to Get Oil Coating. by Dr.Suriwan Sutham เทคนิคการเคลือบสีน้ำมัน …แต่เอ๊ะ! …เราเคยสงสัยไหมว่าการเคลือบสีน้ำมันมีกี่แบบ? …การเคลือบสีน้ำมันมีอยู่ 2 แบบ “แบบแรก” คือ “การเคลือบสีน้ำมันแบบถาวร” กลุ่มงานสีน้ำมันที่แห้งสนิทอย่างน้อง 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นไป และ “แบบที่สอง” คือ “การเคลือบสีน้ำมันแบบชั่วคราว”…แล้วแบบชั่วคราว คืออะไร?

เคลือบสีน้ำมันแบบชั่วคราวคืออะไร? How to Get Oil Coatin […]

สุริวัลย์ สุธรรม. (2564). การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปินหญิงร่วมสมัย. Journal of BSRU-Reseach and Development Instiltule ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2564). หน้า 44-58

สุริวัลย์ สุธรรม. (2564). การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณ์ในง […]

สุริวัลย์ สุธรรม. (2563). สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ Women’s role in the modern world. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). บทความวิชาการนี้กล่าวถึง สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ ในความหลากหลายทางมิติทั้งทางขนบประเพณีแบบดั้งเดิม และข้ามผ่านไปสู่ในบทบาทหน้าที่ของโลกสมัยใหม่ ในแง่มุมบริบทของสตรีเพศว่ามีสิ่งใดเป็นแรงกระตุ้นและขับเคลื่อน การปลุกความคิดและศักยภาพ การมีตัวตนทางสังคมนำไปสู่บทบาทใหม่ในยุคร่วมสมัยอย่างมีอิสรภาพที่แท้จริงอย่างไร

สุริวัลย์ สุธรรม. (2563).  สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ […]

สุริวัลย์ สุธรรม. (2561). มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ (The illusory aesthetics of womankind). Veridian E – Journal, Silpakorn University. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2561. หน้า 3873-3884.

สุริวัลย์ สุธรรม. (2561).  มายาสุนทรียแห่งสตรีเพศ.   Ve […]

สุริวัลย์ สุธรรม. (2558). ผู้หญิง-นิยม . ทีทัศน์วัฒนธรรม. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 13. หน้า 179-188. ความรู้สึกธรรมดาสามัญ ที่มิอาจจะแยกจากสิ่งที่เป็นแบบแผน ประเพณีวัฒนธรรม ในการดำเนินชีวิตเป็นดั่งสื่ออุดมการณ์ที่ถูกอำพรางอย่างแยบยลมาในรูปแบบของความสุข สิ่งอำนวยความสะดวก รูปลักษณ์อันสวยงามถูกปรุงแต่งโดยผิดธรรมชาติ

สุริวัลย์ สุธรรม. (2558).  ผู้หญิง-นิยม.  ทีทัศน์วัฒนธร […]