ผลงานสร้างสรรค์การบรรเลงมโหรีสิบคน เพลงพญาครวญ สามชั้น

คลิปการบรรเลงวงมโหรีสิบคน เพลงพญาครวญ บทความอรรถาธิบาย […]

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทางเดี่ยวเครื่องสีไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ/ระดับภูมิภาค

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทางเดี่ยวเครื่องสีไทยที่ได้รับร […]

ผลงานสร้างสรรค์ เดี่ยวซอด้วง เพลงพันธุ์ฝรั่ง สามชั้น

คลิปการบรรเลง เดี่ยวซอด้วง เพลงพันธ์ุฝรั่ง สามชั้น &nbs […]