วะสะฏียะฮ์สัญจรภาคเหนือ : ข้อคิดและประสบการณ์ พูดคุยกับ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ดำเนินการสนทนาโดย อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยายและสนทนา วะสะฏียะฮ์สัญจรภาคเหนือ : ข้อคิดแล […]

ชุมชนมัสยิดดารุสสลาม(คลอง 8 ล่าง) อดีต ปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลง อิมาม ดร.ไพศาลเต็งหิรัญ อิมามมัสยิดดารุสสลาม คลอง8 และ อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยายสนทนา “ชุมชนมัสยิดดารุสสลาม(คลอง 8 ล่ […]