วิกฤตการณ์โควิด-19 กับการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Smart Industry

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ใ […]

การออกแบบความจริงเสมือน (Virtual Reality) และความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ตามทฤษฎี Immersive UX/UI

       ความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์ความจริงเสริมและควา […]