การจัดมุมประสบการณ์พื้นฐานสำหรับห้องเรียนระดับปฐมวัย

มุมประสบการณ์นั้นเป็นการแบ่งพื้นที่ในห้องเรียนเพื่อให้เ […]

เด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้ผ่านมุมประสบการณ์

เมื่อกล่าวถึงช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญในชีวิตนั้น […]

กระบวนการจำที่มีผลต่อ “ความจำ” ของเด็กปฐมวัย

ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆในห้องเรียนจะให้ประสบค […]

การรับรู้ทางตากับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ตามธรรมชาติของเด็กในช่วงปฐมวัยที่พัฒนาการด้านต่าง ๆ เริ […]