เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิก: นวัตกรรมในการวิเคราะห์และการวิจัย

เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิก: นวัตกรรมในการวิเคร […]

ความหลากหลายของรหัสพันธุกรรมในเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสที่ศึกษาด้วยวิธีชีวสารสนเทศ

เพอร์ออกซิเดส (Peroxidase) เป็นเอนไซม์ที่นิยมใช้กันอย่า […]