เรื่องเล่ากับการสร้างสรรค์พิธีกรรมบูชาที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: กรณีศึกษาวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เรื่องเล่ากับ การสร้างสรรค์พิธีกรรมบูชาที่เกี่ยวกับสมเด […]

คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาศาลพันท้ายน […]

งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร: องค์ประกอบและบทบาทของพิธีกรรม

งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร: องค์ประกอบและ […]

ภาพชีวิตสตรีในเมืองหลวงจากบทเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดย สลา คุณวุฒิ

ภาพชีวิตสตรีในเมืองหลวงจากบทเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดย สลา ค […]