5G เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

เมื่อไม่นานที่ผ่านมา (16 กุมภาพันธ์ 2563) มีการประมูลคลื่นสัญญาณไร้สาย 5G ของค่ายโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยหลาย ๆ ค่ายของไทย ในความจริงของประเทศไทยพูดถึง 5G มาแล้วหลายปี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจกผารโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีการวางแผนการให้บริการเครือข่าย 5G ในประเทศไทยอย่างเต็มตัวราวเดือนตุลาคม 2563 ดังนั้นเมื่อ 5G เปิดให้ใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ต้องเตรียมรับมืออย่างไร?

อ่านต่อ