ไส้ติ่งในคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์

ดิฉันได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียบเรียงรูปแบบการพิมพ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ภาคภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอกหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยโดยต้องอาศัยการอ้างอิงรูปแบบการพิมพ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด มาถึงส่วนของ “ภาคผนวก” ดิฉันถึงกับต้องขยี้ตาซ้ำ เพราะเขาใช้คำว่า Appendixes ซึ่งถามว่าโดยรูปแบบทางไวยากรณ์มันผิดไหม คำตอบคือ “ไม่ผิด” โดยรูปแบบพหูพจน์คำนี้เติม -es ได้จริง ๆ ค่ะ มาจากรูปเอกพจน์ Appendix ซึ่งจะหมายถึงไส้ติ่ง 1 ชิ้นหรือภาคผนวกส่วนใดส่วนหนึ่งของเล่มเอกสาร/สิ่งพิมพ์ก็ได้…ย้ำว่าเมื่อเป็นรูปเอกพจน์

แต่ที่ต้องขยี้ตา เพราะเจ้า Appendixes รูปพหูพจน์ที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้เนี่ย มันหมายถึง “ไส้ติ่ง (หลายชิ้น)” ซึ่งก็คืออวัยวะชิ้นหนึ่งภายในร่างกายมนุษย์มากกว่าที่จะหมายถึงส่วนเสริมหรือเพิ่มเติมท้ายเล่มที่เราเรียกว่าภาคผนวกค่ะ ถ้าจะใช้ความหมายนี้ (หมายถึงภาคผนวกมากกว่า 1 ภาคผนวกขึ้นไป) ควรใช้คำว่า Appendices (ออกเสียงคล้าย เออะ ‘เพน ดิ่ ซิส ไม่ใช่ แอพเพนไดซิส นะคะ) ทั้งนี้ อ้างอิงความแตกต่างทางความหมายของคำ 2 รูปแบบนี้จาก OALD

“The plural form is usually appendixes in sense 1 (body parts) and appendices in sense 2 (in a book or document)”

สยองไหมล่ะเธอ