โลกของมัลติมีเดียในบริบทนิทรรศการศิลปะ

ปัจจุบันสื่ออนไลน์มีความสำคัญมากอาจจะถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ห้า เพราะการสื่อสารเองก็ต้องใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่อยู่ในรูปองค์ประกอบของการสื่อสารออนไลน์ทั้งสิ้นหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้จัดว่าเป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าวสาร การขายการตลาดออนไลน์ การบริการทั้งในธุรกิจครัวเรือนและอุตสาหกรรม รายการทีวี สื่อออนไลน์ และการเรียนการสอน (Learning Content) ในยุคโควิดหรือหลังโควิดก็ตาม ตลอดจนใช้เป็นสิ่งบันเทิง (Entertainment)ที่เป็นจุดขายเทรนที่ได้รับความนิยมตลอดการ

ดังนั้นรูปแบบสื่อมัลติมีเดียต้องพัฒนาให้ตอบโจทย์อย่างสร้างสรรค์ เพราะมีความแตกต่างในการเปิดรับสื่อเฉพาะบุคคล การเพิ่มปริมาณของผู้ใช้อย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการคิด

สำหรับสื่อมัลติมีเดียในบริยทที่ใช้เพื่อสื่อสารในงานศิลปะ

ถือได้ว่าเป็นวิธีการถ่ายทอดงานศิลปะตามเรื่องราวแนวคิดของศิลปิน เป็นผลงานที่เป็นอัตวิสัย ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่ควบคู่กับความต้องการความคาดหวังของผู้ชมที่สนใจผลงานของศิลปินที่สนใจไปแล้ว บทบาทของสื่อมัลติมีเดียเพื่อเป็นชิ้นงานมักจะปรากฏให้เห็นในการแสดงของด้านเรื่องราวหรือข้อมูลเพื่อสะท้อนชิ้นงาน ดังนั้นการนำสื่อไปใช้ จะอยู่ในรูปของชิ้นงานหรือข้อมูล เมื่อสื่อมัลติมีเดียก็นำมาเป็นองค์ประกอบศิลป์ ประกอบด้วย แสง สี เสียง ข้อความและภาพเคลื่อนไหวนำมาถูกสร้างให้งดงาม เป็นผลงานองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งประกอบด้วย จุด, เส้น, รูปร่าง-รูปทรง, สี, ลักษณะผิว ส่วนประกอบต่างๆ นำมาจัดตามหลักการออกแบบ สัดส่วนของภาพ ความสมดุลของภาพ จังหวะลีลาของภาพ การเน้นหรือจุดเด่นของภาพ เอกภาพ ความขัดแย้ง ความกลมกลืน ซึ่งมีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน เป็นไปเพื่อเป็นชิ้นงานสร้างความสมบูรณ์ให้กับงานศิลปะและสุนทรียภาพ ความประทับใจสร้างความบันเทิง ให้แก่ผู้ชมลักษณะสื่อมัลติมีเดียเป็นองค์ประกอบศิลป์ในชิ้นงานศิลปะ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Medium