โรคจากอาหารที่เกิดจากแบคทีเรีย1

1. Bacillus cereus

ลักษณะเชื้อติดสีแกรมบวก เซลล์มักเรียงต่อกันเป็นโซ่ยาว เชื้อที่อายุมากมีคุณสมบัติการติดสีแกรมเปลี่ยนไปจากแกรมบวกเป็นแกรมลบ สร้างสปอร์ สามารถทนต่อความร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ 

https://medium.com/@ratchanu.me/โรคจากอาหารที่เกิดจากแบคทีเรีย1-5d5234224153