โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จำนวน 800,000 บาท หน้าที่: อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสู่ตำบลดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

https://link.bsru.ac.th/70b

https://anyflip.com/zwwfz/ywer