แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ

แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ได้แก่ แหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม แหล่งคมนาคมทางเรือ และแหล่งกำเนิดอื่น ๆ

อ่านต่อได้ที่… แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ