แมนดาลา กิจกรรมศิลปะเพื่อการพัฒนาสมาธิและการจดจ่อ

Mandala (แมนดาลา) เป็นภาษาสันสกฤตที่แปลว่า “วงกลม” มีจุดเริ่มต้นจากงานศิลปะภาวนาของพระสงฆ์ในประเทศทิเบต เป็นการนำ ทรายหลากสีมาโรยเป็นผลงานศิลปะในฐานวงกลม ถวายเป็นพุทธบูชา โดยใช้เวลานานหลายวัน หรือหลายสัปดาห์ และเมื่อทำ เสร็จ จะเป่าทรายที่ทำไว้ทิ้งไป เป็นหลักการสอนธรรมะให้ละการยึดติด

ศิลปะแมนดาลา เป็นกิจกรรมศิลปะที่สามารถฝึกสมาธิ ปรับสมดุลอารมณ์ นำจิตใจเข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย ผ่านความงามด้วยรูปภาพในฐานวงกลม เป็นช่วงเวลาที่เรา ได้ค้นหา และรู้จักตัวเองมากขึ้น กิจกรรมศิลปะแมนดาลา ไม่จำ กัดรูปแบบ เริ่มต้นจากโครงสร้าง รูปวงกลม และค่อยๆ เพิ่มรายละเอียดตามจินตนาการ อาจเป็น รูปหัวใจ กลีบดอกไม้ เรขาคณิต โดยทุกด้านจะต้องเท่ากัน ภายใต้วงกลมเดียวกัน อาจใช้การเรียงวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ก้อนหิน กิ่งไม้ฯ ใช้สีไม้ระบายลงบนกระดาษ หรือแม้กระทั่งการนำสิ่งของในชีวิตประจำวัน มาวางเรียงกันในรูปวงกลม

สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการเริ่มต้นกิจกรรมศิลปะแมนดาลา อาจเริ่มต้นจาก การระบายสีภาพแมนดาลา ที่มีความซับซ้อนน้อย หรือมีรูปวงกลมที่มีความซับซ้อนไม่เกิน  3 วง ในระหว่างการทำกิจกรรมให้กำหนดมีสมาธิ และ จดจ่ออยู่กับการระบายสี โดยกำหนดระยะเวลา 5-7 นาที ในช่วงเริ่มต้น และเพิ่มระยะเวลามากขึ้นเรื่อย ๆ

ประโยชน์ของการทำกิจกรรมศิลปะแมนดาลา

1. ส่งเสริมการเกิดสมาธิและการจดจ่อสำหรับทุกช่วงวัย

2. สร้างสมดุลให้สุขภาวะ

3.  ส่งเสริมการจัดการอารมณ์ให้สงบนิ่ง และควบคุมอารมณ์ได้ดี

4. เป็นการพัฒนาตนเองอย่างมีสุนทรียภาพ

5.  ส่งเสริมการมองเห็นคุณค่าจากการสร้างสรรค์งานศิลปะ

 

สำหรับผู้สนใจสามารถเรียนรู้เพิ่มได้จาก ลิงค์นี้ https://weoneness.com/about/