แบรนด์คารแรคเตอร์กลยุทธ์การตลาดที่ไม่ควรมองข้าม

 แบรนด์คาแรคเตอร์นอกจากเป็นการนำเสนอตัวตนของ แบรนด์ มีการถอดตัวตนของแบรนด์หรือเจ้าของทั้งความคิดจิตใจ นิสัย อารมณ์ และด้านกายภาพ เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึกของแบรนด์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้รัยความรู้สึกอารมณ์และคล้อยตาม จูงใจ จนมากที่สุดคือ การตกเป็นสาวกโดยปริยาย ทั้งนี้จะเห็นว่า ประโยชน์แบรนด์คาแรคเตอร์นั้นยังเป็น ส่วนหนึ่งในการทําคอนเทนต์ (Content Marketing) ต่างๆ ยกตัวย่างร้าน On the table ,Toko Café

 

   โต๊ะจัง คาแรคเตอร์ขนมปัง ถูกนำมาเป็นแบรนด์ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ชื่อว่า On the Table, Tokyo Cafe

อ่านต่อได้ที่ Medium