แบตเตอรี่ และโลหะหมู่ 1

ลิเธียมเป็นธาตุโลหะหมู่ 1 ที่มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาสามารถให้อิเล็กตรอนได้ดี และเป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบาที่สุด จึงเป็นตัวเลือกแรกที่สามารถนำไปใช้ทำแบตเตอรี่ ที่มีประสิทธิภาพสูง มีน้ำหนักเบา แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของเรา เช่น ในโทรศัพท์มือถือ รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน และอื่นๆ อย่างไรก็ดี การผลิตแบตลิเธียมและการใช้งานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แต่ลิเธียมเป็นแร่ที่ผลิตได้ยาก ประเทศที่สามารถผลิตแร่ลิเธียมได้มากคือ ออสเตรเลีย ชิลี และจีน ต้องใช้น้ำปริมาณมากในการผลิต 2.2ล้านลิตร ต่อการสกัดลิเธียมได้ 1 ตัน กระบวนการสกัดนี้ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่แห้งแล้งเช่นประเทศชิลี หรือาร์เจนตินา

ธาตุที่มีสมบติใกล้เคียงกับลิเธียม(Li) คือโซเดียม(Na) เป็นโลหะหมู่ 1 เช่นเดียวกัน แต่มีปริมาณมากกว่าหาได้ง่าย (Na2.75% Li 0.0065%) ราคาถูกกว่า และสามาถนำไปทำแบตเตอรี่ได้เช่นเดียวกัน …

อ่านต่อที่ https://medium.com/@watinee.ch/แบตเตอรี่-และโลหะหมู่-1-c8a01a56bfd8