แนวคิดการสื่อสาร และสื่อใหม่

https://medium.com/@isara.yi/แนวคิดการสื่อสาร-และสื่อใหม่-99f39a076813