เเนวคิดเเละข้อควรคำนึงถึงในการสอนวัฒนธรรมไทยให้เเก่ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทย

    ภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งที่มนุษย์ใช้สื่อสารระหว่างกัน โดยปกติการใช้ภาษาในกลุ่มสังคมเเละวัฒนธรรมเดียวกันมักจะไม่ค่อยประสบปัญหาในการสื่อสารมากนัก เเต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ซึ่งอยู่ต่างสังคมต่างวัฒนธรรมกันต้องสื่อสารกันก็มักจะเกิดปัญหาในการสื่อสาร เช่น เกิดปัญหาว่าจะสื่อสารกันอย่างไรทั้งสองฝ่าย จึงจะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดเเละความต้องการของกันเเละกัน หรือเกิดปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจในพฤติกรรมบางอย่างที่เเสดงออกมา เช่น ทำไมจึงต้องทำเช่นนั้น ทำไมจึงพูดอย่างนั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมนุษย์มีเหตุจำเป็นต้องสื่อสารกัน ไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นด้านธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว การศึกษา การเจรจาพูดคุยในชีวิตประจำวัน ความจำเป็นดังกล่าวเป็นเหตุให้มนุษย์ต้องเรียนรู้ภาษาที่สอง (Second language) หรือภาษาต่างประเทศ (foreign language) ยกตัวอย่างชาวจีนที่ต้องติดต่อค้าขายกับคนไทยก็ต้องเรียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองทางการค้า ชาวญี่ปุ่นที่บริษัทเเม่ส่งมาทำงานประจำสาขาที่ไทยก็ต้องเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อใช้สื่อสารทางธุรกิจหรือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นต้น