“เสน” ในพิธีกรรมโนราเหยียบเสน

“เสน” ในพิธีกรรมโนราเหยียบเสน จากการสัมภาษณ์ สืบพงศ์ ธรรมขันธ์ (2564) ศิลปินดนตรีพื้นบ้านโนรา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 อธิบายว่า “เสน” มีลักษณะคล้ายปาน แต่จะเป็นเนื้องอกนูนออกมาจากผิวหนัง ซึ่งสามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายและจะใหญ่ขึ้นตามตัว โดยเสนมีทั้งลักษณะสีแดงและสีดำ ซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดใด ๆ เพียงแต่ทำให้ไม่น่าดูและไม่สวยงาม ส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กตั้งแต่แรกเกิดหรือผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ได้รักษาให้หายตั้งแต่เด็ก ซึ่งเชื่อว่าต้องให้โนราใหญ่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเหยียบเสนรักษาให้ เสนที่เป็นจึงจะหายขาดได้

อ่านต่อ