เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Green Economy for Sustainable Development)

จากจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ Earth Summit ที่กรุงริโอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2535  โดยที่ผ่านมา  คำว่า  “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ได้รับการพูดถึงในวงกว้าง  ทว่ากลับเป็นเพียงนามธรรมที่ไม่อาจนำไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนต้องการ   

อ่านต่อ