เวลานาที…อย่าเสียเปล่า

เชื่อว่า หลายท่านเวลารับบทบาทพิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษอะไรสักอย่างแล้วจะพูดประโยคว่า “เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา…เรามาเริ่ม…บลา บลา บลา กันเลยดีกว่า” อาจนึกถึงประโยคง่าย ๆ อย่าง Let’s begin… แน่ ๆ แต่ไม่แนะนำ Don’t waste time doing sth. เพราะมันจะให้ sense ว่า อย่าไปเสียเวลากับอะไรที่เปล่าประโยชน์หรือป่วยการที่จะทำ เช่น Don’t waste your time waiting for him to come back.

Idiom หนึ่งที่ฟังดู Formal เหลือเกิน คือ Without further/more ado, let’s get started. (คำว่า ado ออกเสียงคล้าย เออะ ‘ดู้ เน้นหนักพยางค์ที่สอง) แปลตามความหมายที่นำเสนอเลยค่ะ เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ระหว่าง more กับ further ส่วนสำนวนที่ Informal ขึ้นมาหน่อย ดิฉันนึกถึงสำนวนอย่าง Let’s get the ball rolling. ค่ะ เลือกใช้ให้เหมาะกับบริบทและสถานการณ์ก็แล้วกัน