เพราะเหตุใด ? คนรุ่นใหม่จึงสนใจเปิดรับเนื้อหาความบันเทิงจากต่างชาติมากกว่าของคนไทย

          จากประเด็นทางสังคมที่มีการตั้งคำถามว่า  “เพราะเหตุใดคนไทยไม่ดูซีรีส์ไทย”  จนเป็นที่พูดถึงกันมากในโลกออนไลน์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าสื่อเนื้อหาความบันเทิง (Entertainment media) ในปัจจุบันสามารถส่งผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกได้หลายทางได้แก่  Netflix, Disney+, HBO, VIU  หรือแม้กระทั่ง  YouTube  ซึ่งจากแพลตฟอร์มที่ระบุมานี้  ส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์มที่ต้องเสียค่าบริหารรายเดือน  และเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื้อหาความบันเทิงของคนไทยที่นำเสนอบน Free TV นั้นกลับได้รับความนิยมลดลง

          ผู้เขียนได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนรุ่นใหม่กับสาเหตุของการเลือกรับสื่อจากต่างชาติมากกว่า  แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายตามมาก็ตาม  ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ยินดีจ่ายเพื่อให้ได้รับชมเนื้อหาที่ตนเองได้รับความบันเทิง รวมถึงวิเคราะห์สื่อบันเทิงไทย โดยสรุปเป็นมุมมองที่เป็นสาเหตุได้ดังนี้

  1. รู้ทันบทละครไทย  คนกลุ่มหนึ่งมีความเห็นตรงกันว่า  สามารถคาดการณ์บทหรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้  เนื่องจากเป็นแนวทางเดิมๆ ที่พบเห็นได้ทั่วไป  ไม่นับละครที่มีเนื้อหา  การตบตีแย่งผู้ชาย  นางร้ายอิจฉานางเอง  นางเอกตกอับกับพระเอกฐานะดี  หรือแม้กระทั่งละครที่นำเสนอเรื่องการล้างแค้นในลักษณะใดก็ตาม  ซึ่งทังหมดนี้เป็นสิ่งที่คนดูสามารถคาดการณ์ไว้ได้ก่อนบางส่วนแล้ว  แค่วิธีการดำเนินเรื่องจะไปในลักษณะใดเท่านั้น
  2. สะท้อนแนวคิดหรือคติธรรมที่รับรู้กันอยู่แล้ว  กรณีนี้เช่น  ความเชื่อว่าความดีชนะทุกสิ่ง, ธรรมะชนะทุกสิ่ง,  ครอบครัวสำคัญกว่าเรื่องต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วแนวคิดหรือคติธรรมเหล่านี้ปลูกฝังอยู่ในหลักศาสนาต่างๆ  หรือเป็นแนวคิดที่คนรุ่นใหม่ถือเป็นแนวปฏิบัติในการใช้ชีวิต  ถึงแม้ว่าซีรีส์ต่างประเทศจะสะท้อนคติธรรมเหล่านี้เช่นกัน  แต่ความแตกต่างในการเล่าเรื่องที่ต่างกัน  หรือการเล่าเรื่องที่ขัดใจผู้ชมเป็นสิ่งที่สร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชมได้มากกว่าการเล่าเรื่องที่คาดการณ์ได้
  3. การใช้ Soft Power เมื่อวิเคราะห์ดูสื่อแล้วจะเห็นว่าเป็นความแตกต่างที่ชัดเจน  เนื่องจากซีรีส์ต่างประเทศมักแฝงการประชาสัมพันธ์ประเด็นต่างๆ  ผ่านฉากหรืออุปกรณ์ประกอบฉาก  เช่น  การแฝงฉากทิวทัศน์ของประเทศ  เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  หรือการแฝงด้วยอุปกรณ์ประกอบฉากที่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือมีบริษัทเป็นสัญชาตินั้นๆ อย่างซีรีส์เกาหลี  จะมักเห็นรถยนต์ประกอบฉากยี่ห้อ ฮุนได  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการแฝงเรื่องของวัฒนธรรมอาหารผ่านฉากต่างๆ  เพื่อดึงดูดความสนใจของคนดูให้อยากลองบ้าง   เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศตนเองด้วย

          จากมุมมองดังกล่าว  การที่คนรุ่นใหม่เลือกรับสื่อมากขึ้น  เป็นเพราะมีประสบการณ์รับสื่อบันเทิงของไทยมาเป็นเวลานาน จนสามารถคาดการณ์เนื้อเรื่องและทิศทางของเรื่องได้จนทำให้ขาดความน่าสนใจ แต่กับเนื้อเรื่องที่มีความคอมเมดี้มากๆ หรือมีความใกล้ตัวมากก็ยังมีประแสได้รับความนิยมได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับจังหวะเวลาในการเผยแพร่ซีรีส์เรื่องนั้นๆ แต่ถ้าวิเคราะห์ถึงปัจจัยอื่นที่ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจซีรีส์ต่างประเทศ  คงปฏิเสธได้ยากว่า  “ความนิยมในตัวนักแสดง”  มีผลต่อการติดตามผลงานการแสดงของคนรุ่นใหม่  ซึ่งต่างจากคนที่ติดตามซีรีส์ไทยที่ติดตามเพราะเนื้อเรื่องและความสามารถในการแสดงของนักแสดงมากกว่า  ทั้งนี้ คนที่ติดตามซีรีส์ไทยส่วนใหญ่  คาดว่ามาจากกลุ่มคนที่อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านการรับสื่อจากยุคฟรีทีวีไปสู่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง  ซึ่งเมื่อคนกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในรูปแบบการเปิดรับสื่อเดิม  กลุ่มเป้าหมายของผู้ผลิตซีรีส์ไทยจะระบุกลุ่มคนที่ชัดเจนได้มากขึ้น