เทคโนโลยีเสมือนจริงในการนำเสนอนาฏยศิลป์

https://drive.google.com/file/d/1fVFtn6ilo99SteCqri3GR3wbPdnpsO6O/view?usp=sharing