เด็กอ้วน” ภัยร้ายใกล้ตัว

“เด็กอ้วน” ถ้ามองจากรูปลักษณ์ภายนอก ผู้ใหญ่หลาย ๆ คน คงจะคิดตรงกันว่า เป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์ น่ารัก น่าเอ็นดู น่ากอด น่าฟัด แต่หากมองกันให้ลึกไปกว่านั้นถึงในด้านสุขภาพ “อ้วน” หรือความจ้ำม่ำของเด็ก ๆ นั้น หากปล่อยไว้ในระยะยาวและไม่มีการดูแลอย่างเหมาะสมอาจเป็นโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่รู้ตัว

โรคอ้วนในเด็กมีสาเหตุมาจากการที่ร่างกายมีพลังงานหรือไขมันสะสมมากเกินความต้องการเนื่องจากความไม่สมดุลของกำลังงานที่ได้รับและการนำกำลังงานที่ได้รับไปใช้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ปัจจัย

https://medium.com/@jopjiiz/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-c2b1d686aaef