เซต(Set)

เซต (Set) เป็นคำอนิยาม ซึ่งเป็นคำที่ใช้แทนลักษณะนามที่ใช้เรียกแทนกลุ่มชุด พวกของสิ่งของหรือสิ่งต่างๆ (หรือคำอื่นๆ ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน) ซึ่งสามารถระบุได้ว่าสิ่งใดอยู่หรือไม่อยู่ในเซตนั้น เซตถือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นรากฐานสำคัญของคณิตศาสตร์ โดยความรู้พื้นฐานและขั้นสูงเรื่องเซตจะมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ไว้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนและตัวเลข พีชคณิต เรขาคณิต

https://medium.com/@ditsayaluck.ad/เซต-set-c5329a03724b