เซต (Sets) กับการออกแบบงานด้านกราฟิก

ความรู้เรื่อง เซต (Sets) ถูกคิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อเกออร์ก คันทอร์ (Georg Cantor) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย ความรู้เรื่องเซตถูกนำมาเชื่อมโยงในคณิตศาสตร์หลายๆ เรื่อง เช่น ฟังก์ชั่น ความน่าจะเป็น และถูกนำไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ด้านอื่นๆ มากมาย โดยเฉพาะศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่นำความรู้เรื่องเซตมาประยุกต์ใช้มากมาย เช่น ด้านโครงสร้างข้อมูล ด้านการเขียนโปรแกรม ด้านระบบฐานข้อมูล รวมไปถึงด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับรูปร่าง (shape) ไม่ว่าจะเป็นการยูเนียน อินเตอร์เซกชั่น คอมพลีเมนต์ และแบบผลต่าง ทำให้การสร้างภาพกราฟิกบนคอมพิวเตอร์มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านต่อ