เคลือบสีอะคริลิค How to Get Acrylic Coating การเคลือบสีอะคริลิค มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์

เคลือบสีอะคริลิค How to Get Acrylic Coating

การเคลือบสีอะคริลิค มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ให้ผลงานนั้น ๆ ยังคงสภาพสีใหม่ ราวกับว่า ผลงานเหมือนใหม่อยู่เสมอ และ “ลดความเสี่ยงต่อการแปรเปลี่ยนของค่าสี” อะคริลิคได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับทั้งคุณภาพของสีและน้ำยาเคลือบสีอะคริลิคเช่นกัน

แน่นอนว่า การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพขึ้นมาหนึ่งชิ้น ผู้สร้างสรรค์ย่อมต้องการให้ผลงานของท่าน “คงทนถาวร” มีอายุผลงานยืนยาว และสำหรับ “ป้องกันภาพสีอะคริลิค” จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม การเคารพและให้ความสำคัญกับงานศิลปะ เป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้ผลงานอยู่ได้อย่างยาวนาน เฉกเช่นงานศิลปะของศิลปินระดับโลก

การเคลือบวานิช เป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่เป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้น ๆ ที่พึงปฏิบัติต่องานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

ข้อควรปฏิบัติในการเคลือบสีอะคริลิค

– ควรรอให้ภาพแห้งก่อน จึงสามารถเคลือบวานิช (กรณีชั้นสีที่มีความหนา อาจจะใช้เวลา 2-4 วันในการแห้งสนิท)
– น้ำยาเคลือบสีอะคริลิค ที่เราเรียกกันว่า “วานิช” จะแห้งภายใน 2-3 ชั่วโมง ผลงานที่ไม่หนามากเกินไป
– ทำให้ภาพผลงานมีความมันเงา (ตามลักษณะผิวของน้ำยาเคลือบ) และไม่ทำให้ภาพเหลือง หรือ สีแปรเปลี่ยนค่าสี
– ชั้นน้ำยาเคลือบสีอะคริลิคที่แห้งแล้ว สามารถทาทับได้และตกแต่งได้ (กรณีเลือกใช้น้ำยา รีทัชชิ่งวานิช)

ข้อแนะนำ :

วิธีการเคลือบภาพสีอะคริลิคอย่างง่าย ๆ มีวานิชสำหรับเคลือบภาพ 3 ชนิดด้วยกัน คือ  1.ชนิดสเปรย์ 2.ชนิดน้ำยา และ 3.ชนิดเจล

น้ำยาเคลือบเงาสีอะคริลิค เป็นน้ำสีขาว (ขาวนม) แต่เมื่อแห้งสนิทจะมีความโปร่งใส เมื่อเคลือบลงไปแล้วจะทำให้ภาพเกิดผิวมันเงา ส่วนลักษณะผิวที่มีขายในท้องตลาดมีด้วยกัน 3 ลักษณะผิว ดังนี้ 1.ผิวเงา(Gloss) 2.ผิวด้าน(Matte) และ 3.กึ่งด้านกึ่งเงา(Satin) ทั้งนี้ควรเลือกตามลักษณะของการใช้งานให้เหมาะสม

https://youtu.be/b07t2PLQTyI

โดย ผศ.ดร.สุริวัลย์ สุธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้จัดทำวิดีโอ #HowToGetAcrylicCoating #ArtEduBSRU #AcrylicCoating #Liquitax #Pyramid #Raphael #DrSuriwanSutham #Alex #ArtTrick How to Get Acrylic Coating. It may be another way to help people who are beginning to experiment and study art from their work. Which will have some benefits