เคมีไฟฟ้า

ไฟฟ้ากระแสตรง คือกระแสของอิเล็กตรอนที่ไหลไปทางเดียวไม่ได้ไหลกลับไปมาอย่างไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวอย่างของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่น ปลาไหลไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์ และเซลล์ไฮโดรเจนออกซิเจนที่ใช้ในยานบินอวกาศ เป็นต้น ไฟฟ้าประเภทนี้ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าน้อยกว่าไฟฟ้ากระแสสลับแต่สามารถเก็บสะสมไว้ได้ โดยอยู่ในรูปของสารเคมีที่พร้อมทำปฏิกิริยากัน…

อ่าบบทความฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่ https://link.bsru.ac.th/ls7