มารู้จักกันก่อนคะ…อ่านแนวคิดการผลิตสื่อผ่านมุมมองวิชาการ

.
ภาพบางภาพ การเคลื่อนไหวของกราฟิกบางอย่าง อาจให้ความหมายมากมาย จนบางครั้งเราไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมด อาจจะเป็นในมุมหนึ่งของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในบรรยากาศแบบหนึ่งๆ สำหรับโลกของการออกแบบภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบสามารถปั้นขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ เป็น2Dหรือ3D ก็ตาม หรืออาจจะถ่ายทอดมุมมองที่คนอื่นไม่เห็นเเต่เราเห็น หรือผ่านตัวแสดง เกิดเป็นเรื่องราวตามจินตนาการ นำเสนอมุมมองแปลกใหม่และเพิ่มความหมาย ที่อาจจะดังกว่าคำพูดหรือใช้เติมเต็มอารมณ์ และความรู้สึกของเรื่องราว  ซึ่งผลงานวิชาการ งานวิจัยของดิฉัน ได้อธิบายเรื่องราวของการผลิตสื่อ ผ่านมุมมอง ของโลกมัลติมีเดีย ในแง่ของการนำไปใช้ และ ต่อยอด ผ่านบทความวิจัยและวิชาการที่เผยแพร่ทั้งในประเทศและสากล ซึ่งหลายผลงาน อาทิเช่น สุนทรียภาพในมิติแห่งศิลปะละครซีรี่ส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก, รูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะนิทรรศการ, ชุดกิจกรรมดิจิทัลอาร์ตเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน, การศึกษาแนวทางการออกแบบโมชั่นกราฟิกที่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ เป็นต้น

สำหรับหลักสูตรครีเอทีฟราฟิก เป็นสถาบันวิชาการและพัฒนาทักษะด้านการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับศาสตร์ด้านการออกแบบและผลิตสื่อ ด้วยตระหนักดีว่าการวางกลยุทธ์และทักษะการคิดการวิเคราะห์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างแข่งขันกับตลาดในปัจจุบันและตอบโจทย์ความหลากหลายของผู้ประกอบการ หลักสูตรได้ออกแบบให้ผู้เรียนมีวิธีการการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อเข้าถึงศักยภาพการสร้างผลงานออกแบบและการผลิตสื่อ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และสินทรัพย์ (assets) ในเชิงพาณิชย์ หลักสูตรมี 3 ชุดวิชา ที่ฝึกอบรมผู้เรียนสู่นักวิชาชีพ ได้แก่ (1) การตัดต่อภาพและเสียงเพื่องานมัลติมีเดีย (2) การออกแบบอินเตอร์เฟส (3) งานวิจัยเพื่อการออกแบบ ซึ่งเป็น กระบวนวิชาที่จะนำพาผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์สู่แพทฟอร์มการตลาดต่างๆ ปูทางสู่ความเป็นนักวิชาชีพและผู้ประกอบการงานสร้างสรรค์รายย่อยต่อไป…..

อ่านเพิ่มเติมๆได้ที่ Medium