อิริยาบทที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

การนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ เกิน 1 ชั่วโมงโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลัง ก้นกบ สะโพก และขาเกร็ง รวมไปถึงหากกล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็งเป็นระยะเวลานานๆ จะส่งผลกระทบไปยังข้อต่อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และระบบอวัยวะภายในได้

การนั่งอยู่กับที่นาน ๆ ยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความโลหิตสูง และโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ควรขยับปรับเปลี่ยนอิริยาบทในแต่ละวันให้มากขึ้น พยายามอย่าอยู่ในท่าเดิมนานจนเกินไป

ท่านั่งที่ถูกวิธี 1.ควรนั่งให้หลังชิดพนักพิง 2.ฝ่าเท้าชิดพื้นไม่ยกหรือลอย 3.ต้นขาขนานตามแนวสะโพก 4.ควรมีที่รองแขนทั้ง 2 ข้าง 5.ปรับระดับคอมพิวเตอร์ให้อยู่ระดับสายตา 6.ตำแหน่งของเมาส์และคีย์บอร์ดต้องไม่ห่างจากตัวมากเกินไป

อ่านต่อเพิ่มเติม