อาหารฟังก์ชั่นบำรุงเส้นผม

โครงสร้างของเส้นผม

1. hair follicle (ต่อมรากผม) รูปทรงเหมือนหลอดปากแคบ

2. hair bulb อยู่ตอนล่างสุดของรากผมมีลักษณะโป่งออกเป็นกระเปาะเปิด เป็นโพรงเว้าเข้าด้านใน รูปร่างคล้ายคีม

3. papilla (ปุ่มปลายแหลม)ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นเข้าไปในโพรงของ hair bulb ปุ่มนี้มีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม เพราะเป็นส่วนที่มีโลหิต และเส้นประสาทมาเลี้ยงทำให้เซลล์รากผมมีการเจริญแบ่งตัว เกิดเซลล์ใหม่ของผมขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม