อาหารฟังก์ชั่นบำรุงเล็บ

โครงสร้างของเล็บ

1. Nail plate คือ แผ่นเล็บ ประกอบด้วย เซลล์ที่ตายแล้ว เล็บจะยาวและงอกใหม่ตลอดเวลา มีโปรตีนที่เรียกว่า keratin ในบริเวณโคนเล็บจะพบส่วนที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์ เรียกว่า Lunula

2. Proximal nail fold คือ ผิวหนังด้านล่างบริเวณโคนเล็บ มีเยื่อขาวๆที่เรียกว่าคิวติเคิล ช่วยยึดโคนเล็บให้ติดกับ Nail plate

3. Lateral nail folds คือ ผิวหนังที่ปกคลุมด้านข้างทั้งซ้ายและขวาของ nail plates ไว้

4. Nail matrix คือ ตัวสร้างเล็บ (nail plate) ประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆ โดยเซลล์ส่วนใหญ่คือ keratinocyte ที่จะผลิตเล็บให้ยืดยาวออกไป

5. Nail bed คือ เนื้อเยื่อที่อยู่ใต้ nail plate

6. Hyponychium คือ ผิวหนังบริเวณที่ Nail plate แยกตัวออกจาก nail bed ทำให้สามารถตัดเล็บได้บริเวณตำแหน่งนี้

อ่านเพิ่มเติม